Regler

För att alla ska få en säker och rolig vistelse på Tigers Lekland har vi några enkla regler för alla våra gäster.

  • Leken sker på egen risk och det åligger de vuxna att informera barnen om ordningsreglerna.
  • Alla barn måste komma med en vuxen som ansvarar för dem. Tigers Lekland har strävat efter en säker lekmiljö med säkra lekredskap men kan inte ta ansvar för det enskilda barnets handlingar. Föräldrarna måste ha uppsikt över sina barn.
  • Det är alltså INTE tillåtet att lämna barnen ensamma på Tigers Lekland.
  • För att barn inta ska skada sig själv eller någon annan är det inte tillåtet att ha vassa föremål i fickor eller på kläder.
  • Man får inte klättra åt ”fel” håll i rutschkanor eller uppför utsidan på lekställningen, det är heller inte tillåtet att klättra på väggarna i hoppborgen.
  • Tänk på att det är trafik på elbil banan och att det är viktig att man inte går ut till bilarna, innan det är klart och fritt från trafik.
  • Man ansvarar själv för sina egna kläder, föremål och värdesaker
  • Den viktigaste regeln är att vi respekterar varandra och har så roligt som möjligt. Ifall någon olycka händer och någon skadar sig är det tryggt att veta att Tigers Lekland har en olycksfallsförsäkring via Länsförsäkringar Västernorrland för alla gäster.